EXPERT: inż. Jan Zienkiewicz
ul. Harcerska 6A
43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80

Ręczny mieszalnik do mieszaniny katalitycznej

Urządzenie jest przeznaczone do okresowego sporządzania mieszaniny katalitycznej, to jest mieszaniny alkoholu i wodorotlenku. Jednorazowo można sporządzić od 5 do 100 litrów mieszaniny. Urządzenie nie jest wyposażone w żadne urządzenia elektryczne lub grzewcze. Obsługa urządzenia jest wykonywana ręcznie. Zachowanie zasad postępowania gwarantuje uniknięcie ryzyka wydobywania się oparów alkoholu, a co za tym idzie uniknięcie zagrożenia zatruciem lub wybuchem.
Dla zachowania wygody i bezpieczeństwa obsługi urządzenie musi być połączone szczelnymi rurami do zbiornika alkoholu, reaktora i systemu odprowadzającego opary na zewnątrz pomieszczenia.

Pełne wyeliminowanie występowania wybuchowych i szkodliwych oparów alkoholu uzyskuje się po połączeniu mieszalnika z reaktorem naszej produkcji.
Nabywca w cenie urządzenia otrzymuje instrukcję obsługi zawierającą zasady bezpiecznego sporządzania mieszaniny katalitycznej.

Mieszalnik wykonywany jest w dwóch wersjach:

WersjaSposób pomiaruCena netto
Z licznikiemodczyt ilości z licznika z jednym rejestrem zerowanym1920,00 PLN
Bez licznikaodczyt ilości ze skali umieszczonej na zbiorniku mieszalnika1620,00 PLN

Ceny nie zawierają kosztów transportu.

Uwaga!
Przy operowaniu wodorotlenkiem trzeba zachować szczególną ostrożność i zasady BHP (substancja żrąca).