EKSPERT: inż. Jan Zienkiewicz
ul. Harcerska 6A
43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80

Reaktor V 75 i służy do prowadzenia estryfikacji oleju w ilości praktycznie od 10 do 75 litrów gotowego biodiesla na jeden cykl przy czym nie więcej niż 150 litrów na dobę. Posiada zainstalowaną jedną pompę z odrębnymi króćcami przyłączeniowymi umożliwiającymi trwałe przyłączenie zbiorników oleju i mieszaniny katalitycznej. Przełączenie odbywa się poprzez odpowiednie przestawienie zaworów.
Reaktor wykonany jest ze stali kwasoodpornej znacznie podnoszącej trwałość i estetykę urządzenia.
Mieszanie wsadu odbywa się poprzez przetłaczanie w cyklu zamkniętym reaktora.
W wykonaniu podstawowym reaktor wyposażony jest w jedną grzałkę elektryczną, sterowaną ręcznie, służącą do ogrzewania wsadu przed rozpoczęciem reakcji.
Kontrola temperatury odbywa się przy pomocy wbudowanego w reaktor elektronicznego termometru.
Cykl produkcyjny trwa od około 1 godziny do 5 godzin w zależności od ilości wsadu i żądanego stopnia sedymentacji produktów w reaktorze.

Cykl produkcji składa się z faz:

 1. Napełnianie reaktora olejem,
 2. Podgrzanie oleju do odpowiedniej temperatury,
 3. Wlanie do oleju mieszaniny katalitycznej ( alkohol metylowy wymieszany w odpowiedniej proporcji z wodorotlenkiem potasu) ,
 4. Mieszanie wsadu w reaktorze,
 5. Sedymentacja (rozdzielenie ciężkiej frakcji glicerynowej, która opada na dno reaktora od czystego metyloestru pozostającego na wierzchu w reaktorze),
 6. Spuszczenie frakcji glicerynowej od osobnego zbiornika,
 7. Przepompowanie biodiesla do osobnego zbiornika,

W celu zwiększenia wydajności wytwórni, proces sedymentacji może się odbywać w odrębnym zbiorniku, poza reaktorem, co umożliwi zwiększenie możliwości produkcyjnych nawet kilkakrotnie.

Nabywca reaktora otrzymuje instrukcję obsługi zawierającą opis procesu produkcyjnego.

Na życzenie instalujemy reaktor u odbiorcy i przeprowadzamy instruktaż praktyczny.
Posiadamy w ofercie niezbędne do wytwarzania komponenty.
Świadczymy usługi próbkowania reakcji i badania właściwości surowców.

Dane techniczne:

 1. Moc grzałki elektrycznej - 3 kW
 2. Moc zainstalowanej pompy - 0,53 kW
 3. wydajność zainstalowanej pompy - 2,4 m3/h

Surowce stosowane w procesie:

 1. Olej roślinny do 75 l/wsad
 2. Mieszanina katalityczna (metanol techniczny bezwodny + wodorotlenek potasu) w ilości ustalonej w wyniku próbkowania

Produkty reakcji:

 1. Metyloester 75l/cykl +/- 5%
 2. Frakcja glicerynowa 12,5 kg/cykl +/- 10 %