EXPERT: inż. Jan Zienkiewicz
ul. Harcerska 6A
43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80

v151

Reaktor V 150/151i służy do prowadzenia estryfikacji oleju w ilości praktycznie od 50 do 150 litrów gotowego biodiesla na jeden cykl przy czym nie więcej niż 300 litrów na dobę. Zainstalowanie dwóch pomp z odrębnymi króćcami przyłączeniowymi umożliwia trwałe przyłączenie zbiorników oleju i mieszaniny katalitycznej. Taka konfiguracja znacznie ułatwia napełnianie reaktora.
Reaktor wykonany jest ze stali kwasoodpornej znacznie podnoszącej trwałość i estetykę urządzenia.
Mieszanie wsadu odbywa się poprzez przetłaczanie w cyklu zamkniętym reaktora.
Zastosowanie dwóch pomp znacznie skraca czas niezbędny na przeprowadzenie reakcji.
W wykonaniu podstawowym reaktor wyposażony jest w zespół pięciu grzałek elektrycznych, sterowany ręcznie, służący do ogrzewania wsadu przed rozpoczęciem reakcji. Kontrola temperatury odbywa się przy pomocy wbudowanego w reaktor elektronicznego termometru.
Reaktor V 151i posiada dodatkowe sterowanie procesami temperatury przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Posiada zmieniony panel sterowniczy, a także instalację hydrauliczną ma wykonaną z PCV.
Cykl produkcyjny trwa od około 1 godziny do 5 godzin w zależności od ilości wsadu i żądanego stopnia sedymentacji produktów w reaktorze.

Cykl produkcji składa się z faz:

 1. Napełnianie reaktora olejem,
 2. Podgrzanie oleju do odpowiedniej temperatury,
 3. Wlanie do oleju mieszaniny katalitycznej ( alkohol metylowy wymieszany w odpowiedniej proporcji z wodorotlenkiem potasu) ,
 4. Mieszanie wsadu w reaktorze,
 5. Sedymentacja (rozdzielenie ciężkiej frakcji glicerynowej, która opada na dno reaktora od czystego metyloestru pozostającego na wierzchu w reaktorze),
 6. Spuszczenie frakcji glicerynowej od osobnego zbiornika,
 7. Przepompowanie biodiesla do osobnego zbiornika,

W celu zwiększenia wydajności wytwórni, proces sedymentacji może się odbywać w odrębnym zbiorniku, poza reaktorem, co umożliwi zwiększenie możliwości produkcyjnych nawet kilkakrotnie.

Nabywca reaktora otrzymuje instrukcję obsługi zawierającą opis procesu produkcyjnego. Na życzenie instalujemy reaktor u odbiorcy i przeprowadzamy instruktaż praktyczny.
Posiadamy w ofercie niezbędne do wytwarzania komponenty.
Świadczymy usługi próbkowania reakcji i badania właściwości surowców.

Dane techniczne:

 1. Zasilanie 3-fazowe
 2. Moc grzałek elektrycznych 5 * 1 kW - 5 kW
 3. Moc zainstalowanych pomp 2 * 0,53 kW - 1,06 kW
 4. wydajność zainstalowanych pomp - 2,4 m3/h

Surowce stosowane w procesie:

 1. Olej roślinny do 150 l/wsad
 2. Mieszanina katalityczna (metanol techniczny bezwodny + wodorotlenek potasu) w ilości ustalonej w wyniku próbkowania

Produkty reakcji:

 1. Metyloester 150l/cykl +/- 5%
 2. Frakcja glicerynowa 25 kg/cykl +/- 10 %