EKSPERT: inż. Jan Zienkiewicz
ul. Harcerska 6A
43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80

Cena: 1490 zł netto

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają kosztu transportu.

miernik wilgotności ziarna z rozdrabnianiem próbki

Grain Master to precyzyjne pomiary wilgotności w warunkach polowych.

Urządzenie przeznaczone jest dla:

Rozdrobnienie próbki za pomocą odpowiednio dobranego klucza i tarcz trących daje gwarancję dokładności i powtarzalności wyników.

Miernik zaprogramowany jest dla poniższych gatunków:

Błąd graniczny wskazań wynosi:

Dramiński logo